"A piece of my heart"

Silverhjärta där man själv väljer hur många delar man vill ha. Möjligt att gravera.