"Indulge"

Vitguldsörringar med briljanter samt avtagbara hängen med briljanter a 0,50 c/st