"Trinity"

Vitguldsringar med avtagbara hängen med topaskula samt tre briljanter